Friday, January 14, 2011

Carter Smith × Tetyana Brazhnyk - COLD PLAY -

Carter Smith (Carter B. Smith、カーター・スミス)
マンハッタンのダウンタウン育ち。
フォトグラファ、ディレクター。

Tetyana Brazhnyk (タチアナ・ブラジニーク)
1983年11月6日生まれ。
ウクライナ出身。
ファッションモデル。


Magazine: Vogue UK
Issue: January 2004
Title: COLD PLAY
Photographer:
Model: Tetyana Brazhnyk


the Fashion Spot - View Single Post - Tetyana Brazhnyk


読み込み中
クリックでキャンセルします
画像が存在しません読み込み中
クリックでキャンセルします
画像が存在しません

No comments:

Post a Comment